Hirdetés

Hírek
Segíthettek megosztásokkal! Petíció a zuglói parkolási rendelettel kapcsolatban
Segíthettek megosztásokkal! Petíció a zuglói parkolási rendelettel kapcsolatban
Hirdetés

Mostanában sokat foglalkoztunk a zuglói parkolási rendelettel, amely a napokban startol!

Több probléma is felmerült a lakosokban, melyek megoldásának szorgalmazását, petíció formájában próbálják kiharcolni!

Mi segíteni próbálunk nekik ebben!

Itt megoszthatod:

A levél, amit kaptunk:

Sziasztok!
Készült egy petíció a zuglói parkolási rendelettel kapcsolatban.
Szeretnénk aláírásokat gyűjteni és beküldeni az illetékeseknek.
Az eddigi időpontok és helyek az aláírás gyűjtésre:
09.02. szombat Niki Lsm Zuglo Fitness (Kerepesi út) 10 – 11 óra között.
09.03. vasárnap Szilvia Padra Örs Vezér tér aluljáró 10- 11 óra között,
és 09.03. vasárnap Szilvia Padra Zugló vasútállomásnál lévő parkban 14 – 16 óra között.
09.04. Hétfő Szilvia Padra Stadionok metróállomás előtti tér 17.30 – 19.00 óra között.

Kérem osszátok meg!

És a petíció:

Budapest Főváros XIV. kerület,

Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest

Pétervárad u. 2.

1145

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban leírtaknak megfelelően módosítani szíveskedjenek:

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a lakossági várakozási hozzájárulás területi érvényessége a lakóhely szerinti várakozási övezet területe, kivéve a 3. mellékletben felsorolt közterületeket, ha a kérelmező lakóhelye nem a 3. melléklet szerinti közterületen van bejelentve. Ez a XIV. kerületi lakóhellyel rendelkezők esetében azt jelenti, hogy kizárólag a lakóhelyük övezetében jogosultak a parkolásra, mely számos problémát vet fel. Megoldhatatlan problémát jelent ez a gépjárművel nagyobb csomópontnál történő parkolást, majd onnan tömegközlekedési eszközzel történő továbbhaladást választó, zuglói lakosoknak.

Kérjük, hogy tegyék lehetővé a kerületben élőknek az egész kerületben történő parkolást a lakossági várakozási hozzájárulás alapján. A zuglói lakóhellyel rendelkezők körén kívül kérjük, hogy a fenti jogosultságot a zuglói tartózkodási hellyel rendelkezőkre, valamint a Zuglóban bérleti szerződés- vagy egyéb jogcímen, életvitelszerűen élőkre is kiterjeszteni szíveskedjék.

Álláspontunk szerint irreálisan magas a második gépjármű vonatkozásában igényelhető hozzájárulás díja, ezért kérjük annak jelentős mérséklését.

A Rendelet 10. §-a szabályozza a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit, mely szintén gondot okoz a zuglói lakosságnak. A Budapest XIV. kerületi várakozási övezetek területén működő bölcsödébe, óvodába járó, általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározottak köre nem feltétlenül esik egybe a gyermeket ténylegesen szállítók körével. Aggályos továbbá, hogy a hozzájárulás az 5. évfolyamosnál idősebb gyermek esetében nem vehető igénybe.

Az (1) bekezdés b) pontja szerint a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának egyik feltétele, hogy a szülő lakóhelye Budapest Főváros XIV. kerületének közigazgatási területén van. A bölcsődei, óvodai, iskolai ellátásnak azonban nem feltétele a lakóhely, az tartózkodási hely- vagy egyéb jogcím alapján is igénybevehető.

A (4) bekezdésben foglaltak alapján a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 8:00 és 8:30 óra, valamint 13:00 és 17:00 óra közötti, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. Ezen szabályozás felveti az időkorláttal kapcsolatos problematikát, ugyanis több szülő nem ezen időintervallumokban szállítja gyermekét, valamint sokszor nem elegendő a 20 perces várakozási idő sem (gondolok itt a szülői értekezletekre, beszoktatásra, vagy akár az intézményi dolgozó és a szülő közötti kommunikációra). Véleményünk szerint a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás szabályozása akkor lenne megfelelő, ha azt nem kizárólag a szülők/törvényes képviselők igényelhetnék, hanem azok, akik ténylegesen szállítják a gyermeket, továbbá ha az az óvodai, bölcsődei, iskolai ellátás jogcíméhez igazodna, valamint az időkorlát megállapítása életszerűbb lenne. Szeretnénk megjegyezni, hogy a Rendelet szövegéből az következik, hogy a hozzájárulásra a szülő/törvényes képviselő gyermekenként jogosult, azonban az egy intézménybe járó két gyermekre a Hivatal munkatársai egy hozzájárulást adnak ki. Ez számunkra elfogadhatatlan.

Kérjük továbbá, hogy eljárni szíveskedjenek a Fővárosi Önkormányzatnál annak érdekében, hogy a Zuglóban található, fővárosi tulajdonban lévő utakon történő parkolás a lakossági várakozási hozzájárulással igénybevehető legyen. Tudomásunk szerint több kerületben erre vonatkozó megállapodás jött létre a Fővárosi- és a kerületi önkormányzat között. Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben ez nem történik meg, úgy tömeges parkolásra lehet számítani a fizetős övezetek környékén.

A fentiekben leírtakon kívül a zuglói lakosok az orvosi rendelők környékén is jogosultak kívánnak lenni a parkolásra a hozzájárulás alapján, amennyiben azok a fizető övezetekbe esnek, valamint álláspontunk szerint – különösen az iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények környékén – szükséges lenne további P+R parkolók létesítése annak érdekében, hogy a XIV. kerületben dolgozóknak – többek között tanároknak, óvónőknek, kisgyermeknevelőknek – is lehetőségük legyen a napközbeni parkolásra.

Bízunk abban, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Rendeletet a levelünkben meghatározott lakossági érdekeknek megfelelően módosítani fogja.

Budapest, 2017. 08.31.

Tisztelettel:

Ha a zuglói fizető zónában laksz, erre nagyon figyelj!

Tags :

Minket követhetsz 😉


Partnerünk

Országos Rendőr-főkapitányság
A biztonságosabb közutakért…

Megnyertük

2022-ben oldalunk nyerte meg
“AZ ÉV PÉLDAÉRTÉKŰ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÓJA” díjat

2022. Május 11., Művészetek Palotája

Hirdetés