Adatkezelési tájékoztató

A Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu internetes hírportál, bejegyzett sajtótermék adatkezelési tájékoztatója

ImpresszumJognyilatkozat

A portálunkon, olvasók számára alkalmazott adatvédelmi beállításaidat portálunk alsó részében, az adatvédelmi beállítások menüpontra kattintva tudod módosítani.

Felhasználói regisztrációra az oldalon, jelenleg nincs lehetőség! Ehhez kapcsolódóan személyes adatot nem gyűjtünk, nem tárolunk, továbbá semmiféle hírlevél feliratkozási lehetőség nincs oldalunkon.

Böngésző (PUSH) értesítések

Amikor először megnyitja oldalunkat, akkor megkérdezi a böngészője öntől, hogy kér-e az oldalunktól értesítéseket.
Amennyiben erre igent nyom, meg fogja kapni cikkeinkről az értesítéseket a webböngészőjén keresztül. Amennyiben nem-et nyom, természetesen soha nem fog kapni tőlünk böngésző (push) értesítéseket.
Amennyiben a továbbiakban úgy dönt, hogy nem kívánja az oldalunktól származó értesítéseket megkapni, akkor a weboldalunk bal alsó sarkában található piros harangra kattintva, a “leiratkozok az értesítésekről” opciót választva meg tudja szüntetni a böngésző (push) értesítéseket.
Másik módszer: Az internetböngészőjében (pl. Chrome, Firefox, stb.) tudja kikapcsolni azt, hogy ne kapjon az oldalunktól értesítéseket.
például Chrome esetében:
Beállítások – Tartalombeállítások – értesítések menüpont.
Itt tudja kikapcsolni ezt a funkciót az oldalunkra vonatkozóan.

Adatkezelési tájékoztató a felhasználói tartalmak beküldéséhez

Adatkezelési tájékoztató összefoglalója a bpiautosok.hu adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan a cikkekhez, posztokhoz kapcsolódóan feltöltött kép- és hang, valamint videó felvételek tárolása kapcsán.

Adatkezelők

Csőszné Gál Krisztina e.v. (Székhely, levelezési cím: 1183 Bp. Gulner Gyula u. 4/E.; Nysz.: 55031527), a Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu nevű internetes sajtótermék kiadója., valamint Csősz Krisztián e.v. (Székhely, levelezési cím: 1183 Bp. Gulner Gyula u. 4/E.; Nysz.: 40011883), a Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu nevű internetes sajtótermék alapítója, főszerkesztője.
Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartási adatok email: info(kukac)bpiautosok(pont)hu

Az Adatkezelők magyarországi egyéni vállalkozók. Az adatkezelés közös adatkezelésnek minősül, tekintettel a kiadói megállapodásra, ami a sajtótermék alapítója és kiadója között köttetett. Csőszné Gál Krisztina e.v. a sajtótermék kiadója, aki elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat. Csősz Krisztián e.v. a sajtótermék alapítója, főszerkesztője, a portál webgazdája, aki a tartalomgyártási feladatokat látja el, valamint a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen technológiai szolgáltatásokat felügyel.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés célja

Hírek cikk formájában készítése, valóság igazolása, tényállás tisztázása a nyilvánosság felé publikált felhasználás céljára, amelynek során az Ön által készített és elektronikusan megküldött képmást, videó és hangfelvételt tárolhatunk, amennyiben azt nem saját tárhelyén osztja meg velünk.
Önnel való kapcsolattartás.
Hatóság hivatalos megkeresésére történő törvényi kötelezettségünknek megfelelő esetleges adattovábbítás.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartási és a műsorkészítés céljára megadott személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet kifejezetten és ráutaló magatartással is megadhat azáltal, hogy az adott fotót, videót, hangmást elküldi hivatalos elérhetőségeink egyikére.

Az elkészített cikk publikálása vagy elérhetővé tétele esetén az adatkezelés jogi kötelezettségünk teljesítéséhez is szükséges, mivel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság („Médiahatóság”) vizsgálhatja cikkeinket és ezért a megjelenő anyagaink teljes dokumentációját meg kell őriznünk ellenőrzés és a valóság igazolása céljából.

Az elkészített felvétel archiválása és a műsor vagy annak egy része újra felhasználása céljából a jogi kötelezettség megszűnését követően jogos érdekből kezelhetjük adatait.

Címzettek

Az Ön adataihoz a bpiautosok.hu mindenkori kiadója, szerkesztői, esetlegesen a tartalomgyártással foglalkozó részlegek, a cégvezetés, jogi tanácsadók, valamint az archiválást végző és az informatikai munkatársak férhetnek hozzá munkavégzésük céljából.

Adatok megőrzésének ideje

Hozzájárulása visszavonásáig őrizzük adatait. Ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező, akkor a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük adatait (így különösen a médiaszolgáltatásról és a telekommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 155. § (10) bekezdés alapján a személyes adatokat a sugárzást követő 60 nap elteltéig, lekérhető médiaszolgáltatás esetén az elérhetővé tétel utolsó napját követő 60 nap elteltéig). A jogos érdekből kezelt adatokat az adatkezelőknek jogos érdeke fennállásáig, de legkésőbb az Ön eredményes tiltakozásáig kezeli.

Az Ön jogai

Az adatkezelésére vonatkozó hozzájárulását a bpiautosok.hu-nál bármikor visszavonhatja, amelyet bizonyos indokolt esetekben (pl. jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés) nem tudunk teljesíteni. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Egyebekben kérheti adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kaphat kezelt adatairól, illetve bizonyos esetekben az adathordozhatósághoz is joga van. A fenti jogai alól indokolt esetekben kivételek lehetségesek.

Kapcsolatfelvétel, “Küldd be”menüpont:

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő tárolja a Felhasználótól érkező e-mailt , e-mail címet, amennyiben megadta, úgy címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Tartalomszerkesztés:

Adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében. 

Olvasói fotók/videók, szöveges tartalmak:

A Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról – és a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget – vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyét; és (b) a jelen Szabályzat alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében a Szolgáltatónak engedett felhasználási jog engedésére. Az e-mailben, vagy Facebook Messenger üzenetben, a számunkra történő fotók/videók/szövegek feltöltésével/elküldésével/beküldésével a beküldő ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, visszavonhatatlan, az adott küldött tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő használati jogot enged a Kiadónak, az az által üzemeltett, médiaoldalhoz kapcsolódó platformokra, valamint engedélyezi annak részleges módosítását, terjesztését, egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét, nyilvánossághoz közvetítését, reklámcélú felhasználását, kiadását.

A feltöltő/elküldő/beküldő kijelenti, hogy rendelkezik az alkotás határozatlan időtartamra (azaz alkotás teljes védelmi idejére) szóló, területi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogával, és annak átruházására jogosult. Szerző szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását, vagy a Felhasználó által megszerzett felhasználási jog gyakorlását részben vagy egészében korlátozná, vagy kizárná.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az oldalba épített Google Analytics kód méri a látogatottsági adatokat!
Ezeket harmadik féllel, hirdetőkkel, illetve médiaügynökséggel, saleshouse-zal osztjuk meg, illetve adott esetben a Gemius látogatottsági adatok nyilvánosan elérhetőek.
A Google Analytics adatokkal kapcsolatban lásd a Google Analytics rendelkezéseit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérhető, hogy bármilyen korábban számunkra megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

Látogatottsági adatokon kívül semmilyen más adatot nem továbbítunk harmadik fél számára, kivéve az adott esetben minket, mint kötelezettet érintő kötelező adatszolgáltatásokat.

További információk:

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Kiadónk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Kiadónk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelőnk az Ön személyes adatait

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, tároljuk és felhasználjuk.
  2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez kiadónknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A kiadó a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

A portál tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Rotisoft.hu
Rottenbacher Tamás e.v., Magyarország, 1038 Budapest
Zemplén Győző utca 2 10. 98. a., Nyilvántartási szám: 51044857, Adószám: 67982839-1-41

kiadónk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Dotroll Kft.
Rottenbacher Tamás e.v.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
Magyarország, 1038 Budapest
Zemplén Győző utca 2 10. 98. a.
Email postafiókok kezelése
bpiautosok.hu tárhely szolgáltatója

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

2. Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

26 hónap
Böngészők értesítéskérési rendszerünk, az Ön beleegyezésével küld értesítést bizonyos tartalmainkról!

Cél: kapcsolattartás,

Értesítsük Önt fontos,  hírekről, szakmai anyagokról, rendezvényekről

hozzájárulás Használt eszköz, IP cím, első értesítéskérés, aktivitás Az Ön böngészőjében a beállítás megváltoztatásáig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az [email protected] e-mail, kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3. Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik Véletlenszerűen generált nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti cookieaccept igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

böngésző session vége
nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

_ga
_gid
_gat
nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 2 év
24 óra
1 perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a kiadónkkal, szerkesztőnkkel, a  kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.
Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.
A Felhasználó továbbá az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg kiadónkat.

7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://bpiautosok.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.