Impresszum

A Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu internetes hírportál, mint bejegyzett sajtótermék kiadója:

Csősz Krisztián E.V.
Kiadásért felelős személy neve: Csősz Krisztián
Szerkesztésért felelős személy neve: Csősz Krisztián

A Bp-i Autósok Közössége nevű (https://bpiautosok.hu), mint sajtótermék, az NMHH 2018. május 16-i hatállyal nyilvántartásba vette.

Alapító, főszerkesztő: Csősz Krisztián
E-mail cím: info@bpiautosok.hu

A Bp-i Autósok Közössége esetén a médiaigazgatásra vonatkozó eljárásra hatáskörrel vonatkozó felügyeleti szerv a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.; Tel.: +36-1-457-7100; e-mail: info@nmhh.hu; honlap: http://nmhh.hu/).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; Tel.: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu/)az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68.§ (6) bekezédse alapján a

Bp-i Autósok Közössége internetes újságot CE/13467-2/2018. nyilvántartási számon 2018. május 16-i hatállyal nyilvántartásba vette.