Hirdetés

Jognyilatkozat

Ez a bpiautosok.hu portál jogi közleménye

A honlapon található saját tartalmak kizárólag a bpiautosok.hu mindenkori kiadójának szellemi tulajdona, annak átvétele, különös tekintettel a fotókra, videókra, szövegekre, nem megengedett, csak a kiadó előzetes hozzájárulásával.

Cikkek, portálunkon található tartalmak átvételének formai és technikai követelményei:

  1. A cím nem egyezhet meg az átvett tartalom címével.
  2. A cikkből az első bekezdés szabadon átvehető, a bekezdés végén – írja a bpiautosok.hu (cikkre mutató belinkelt forrásjelöléssel).
  3. Videós tartalom esetén egyféleképpen engedélyezett az átvétel: A portálunkon használt iframe beágyazott videó illeszthető át másik weboldalra, kizárólag az eredetivel azonos technológiával. (pl. YouTube iFrame esetén szintén YouTube iFrame használatával ágyazható be a YouTube csatornánkon található videó).
  4. Fotó/ borítókép átvétele esetén az oldalunkon feltüntetett szerző feltüntetése kötelező. Amennyiben nem jelöltünk szerzőt, úgy szerzőként a „bpiautosok.hu”- t szükséges jelölni szerzőként.

Speciális, ettől eltérő esetekben szükséges a kiadó írásos engedélye.

Az olvasóinktól kapott anyagok tekintetében (fotók, videók, szöveges tartalmak), melyeket küldhetnek részünkre E-mailben, Facebook oldalunkon, mint Messenger üzenet, olvasóink elfogadják, hogy a tartalom tekintetében lemondanak szerzői jogukról részünkre, a honlap mindenkori üzemeltetője részére a küldéskor, visszavonhatatlanul. A honlap és az üzenetküldési szolgáltatások használatával ezt automatikusan elfogadják. Természetesen kérésre minden esetben feltüntetjük az eredeti szerző nevét, valamint külön írásos megállapodás alapján tisztázhatóak előre a szerzői jogi kérdések.

Szerkesztőségünk és kiadónk fenntartja a jogot, hogy az olvasók által küldött szövegek/témák/fotók/videók közléséről döntsön.

E-mail címekre soha, semmilyen marketing anyagot nem küldünk, mert azokat nem tároljuk.

A tulajdonos/üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A bpiautosok.hu portál honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A tulajdonos/üzemeltető nem garantálja, hogy a bpiautosok.hu portál honlapon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek.

Az átvett tartalmak esetében, jogsérelem esetén keresse a forrásként hivatkozott tartalomgazdát.
A pontos és hiteles információk közlésére törekszünk, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a tulajdonos/üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a bpiautosok.hu portál honlapon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a bpiautosok.hu portál honlapjának használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a bpiautosok.hu portál honlapon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a bpiautosok.hu portál honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.

A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

A bpiautosok.hu portálon megjelenített hirdetésekkel kapcsolatosan a portál üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal! Az ott hirdetett szolgáltatások minőségére kihatása nincs, felelősséget a szolgáltatás minőségéért nem vállal!

Cookie (Süti) hasznlata

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Ki- es bemenő linkek

bpiautosok.hu weboldalai tartalmazhatnak különböző kimenő linkeket. Az oldalaink elhagyása után nem vállalunk felelősséget az olvasót érthető adatveszteségekért. Ha elhagyja az oldalunkat, kérjük, olvassa el az új oldal adatvédelméről illetve jognyilatkozatáról szóló részeit mivel a bpiautosok.hu szabályzatai már nem vonatkoznak az olvasóra.

Ha egy linket követve az olvasó valamelyik weboldalunkra érkezik, a bpiautosok.hu hozzájuthat különböző információkhoz az előző weboldalaktól. Akik így érkeznek valamelyik oldalunkra, kérjük olvassák el az adatvédelemről, a jognyilatkozatról és a cookie (süti) használatról szóló paragrafusainkat.

Kapcsolódás az oldallal

Weboldalak kapcsolódhatnak a bpiautosok.hu weboldalaihoz linkekkel.

A weboldalakra vezető linkeknek legálisnak kell lenniük és nem okozhat kárt a bpiautosok.hu oldalainak hírnevében.

A bpiautosok.hu fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül ha úgy látszik, hogy a link valamilyen kárt okoz az oldalaink hírnevében, esetleg működésében.

Tartalom eltávolítása

A bpiautosok.hu fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom eltávolítására előzetes bejelentés és magyarázat nélkül.

Hirdetés