Hirdetés

Nyilatkozat a szerzői és a személyhez fűződő jogokról

Az e-mailben, vagy Facebook Messenger üzenetben, a számunkra történő fotók/videók/szövegek feltöltésével/elküldésével/beküldésével, felhő tárhelyen történő velünk megosztásával a beküldő ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, visszavonhatatlan, az adott küldött tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő használati jogot enged a Kiadónak, az az által üzemeltett, médiaoldalhoz kapcsolódó platformokra, valamint engedélyezi annak részleges módosítását, terjesztését, egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét, nyilvánossághoz közvetítését, reklámcélú felhasználását, kiadását.

A feltöltő/elküldő/beküldő kijelenti, hogy rendelkezik az alkotás határozatlan időtartamra (azaz alkotás teljes védelmi idejére) szóló, területi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogával, és annak átruházására jogosult. Szerző szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását, vagy a Felhasználó által megszerzett felhasználási jog gyakorlását részben vagy egészében korlátozná, vagy kizárná.

Hirdetés
x