Hirdetés

Gondolkodtató
A parkolóőr megverte az autóst, fizethet a parkolási társaság
A parkolóőr megverte az autóst, fizethet a parkolási társaság
Hirdetés

A parkolóőr megverte a vele együttműködni akaró autóst, aki ezért egymillió forint nem vagyoni kártérítést követelt a parkolóőr munkaadójától. A bíróság a kért összeg felét meg is ítélte. – írja a napi.hu

Hirdetés

Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset egy nem mindennapi történettel indul. A parkolóőr – annak ellenére, hogy az autós együttműködött vele – hátulról megragadta annak a haját, visszahúzta, majd kétszer hasba ütötte. Végül a járókelők siettek az autós segítésére.

A büntetőbíróság elítélte a parkolóőrt, majd az autós a polgári bíróságon kért annak munkaadójától egymillió forint kártérítést. Előadta, hogy a bántalmazással járó hivatali intézkedés révén sérült az emberi méltósága, a közhatalom gyakorlása során kifejtett megalázó, embertelen, bűncselekményt is megvalósító bánásmód következtében.

Arra hivatkozott, hogy emiatt önbizalmát vesztette, fél egyedül közterületen tartózkodni, szorongások gyötrik.

Így látták első- ás másodfokon

Az elsőfokú bíróság a kért összeggel szemben csak 100 ezer forintot ítélt meg az autósnak. Az indoklás szerint a cég  közterület-felügyelője államigazgatási jogkörben járt el, amikor a bűncselekményt elkövette.

A társaság abban az esetben mentesült volna a felelősség alól, ha a károkozás nem állna kapcsolatban az államigazgatási szerv közhatalmi szerepével. A bíróság a személyiségi jog megsértésének megállapítására irányuló igényt – a céggel szemben – nem találta megalapozottnak, mert az csak a tényleges jogsértővel szemben (a parkolóőrrel) lett volna érvényesíthető.

Az elsőfokú ítélet ellen mindkét fél fellebbezett és a másodfokú bíróság 500 ezer forintra emelte a kártérítést. Részletek az indoklásból: a másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy a céget kártérítési felelősség terheli, mert hivatalos eljárásban, vagyis a hivatalos személy közhatalmi működése során történt a bántalmazás, ami a jogerősen elbírált bűncselekmény törvényi tényállásának eleme is, tehát a polgári perrendtartás szerint a bíróságot köti. Megalapozottnak tartotta a cég hivatkozását arra, hogy a betegség szintjét elérő, vagy elhúzódó pszichés állapotromlás bekövetkezését az autós szakértő igénybevétele nélkül nem tudta bizonyítani.

Azonban a normál, illetve átmeneti reakciókkal járó lelki állapot kialakulását szakértő nélkül is igazoltnak találta, mivel azt a büntetőeljárás során kihallgatott szemtanúk és az autós édesapjának vallomása is alátámasztotta.

Helytállónak találta az elsőfokú bíróság következtetését, hogy voltak a jogsértéssel összefüggésben az autós életminőségének romlását eredményező körülmények. Az elsőfokú bíróság által megítélt kártérítés összegét azonban nem találta az autóst ért hátrányok kiegyensúlyozására alkalmasnak, így azt felemelte.

Hirdetés

Kinek adott igazat a Kúria?

A másodfokú, jogerős ítélet ellen a cég terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet a Kúriánál, de a legfőbb bírói fórum jóváhagyta a jogerős ítéletet.

Az indoklás szerint az ügyben eljárt bíróságok – a büntetőítélet tényállása alapján – helyesen állapították meg, hogy a cég alkalmazottjának bántalmazó magatartása folytán sérült az autós emberi méltósághoz fűződő joga, amely a nem vagyoni kártérítés iránti igényt megalapozza. A büntetőeljárás során meghallgatott szemtanúk vallomása,  egybehangzóan igazolta azt, hogy a cég alkalmazottja az autóst az utcán, többek szeme láttára, megalázóan bántalmazta, amellyel kapcsolatban – figyelemmel az elkövetés módjára és körülményeire – megalapozottan fogadták el az eljárt bíróságok az ezzel okozati összefüggésben az autóst ért nem vagyoni hátrányokat.

A bántalmazás módja következtében elfogadható az autós érve, hogy emiatt elvesztette önbizalmát, szorong, fél egyedül közterületen tartózkodni, illetve idegenkedik az egyenruha látványától – fogalmazott a Kúria.

Forrás: napi.hu
Borítókép: illusztráció

MEGOSZTOM:

Tags :

Minket követhetsz 😉


Partnerünk

Országos Rendőr-főkapitányság
A biztonságosabb közutakért…

Megnyertük

2022-ben oldalunk nyerte meg
“AZ ÉV PÉLDAÉRTÉKŰ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÓJA” díjat

2022. Május 11., Művészetek Palotája

Hirdetés